nadiasalteri@gmail.com nikolasalteris@gmail.com
Τηλ. Νάξος: 22850 23107 Τηλ. Αθήνα: 2108144561
ΚΙΝ. 6930392133 ΚΙΝ. 6949615499

ΝΑΞΟΣ: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ. 84300
ΑΘΗΝΑ: Μπακογιάννη 8Α, 14565, Αγ. Στέφανος

Menu

ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

 

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 5325

Έτος: 1932

Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1932

Τίτλος Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν

Θέματα Συναλλαγματική και γραμμάτιο εις διαταγήν, Πτώχευση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 16.04.1932

Κείμενο Αρθρου

Η συναλλαγματική περιέχει:

 1. Την ονομασίαν συναλλαγματική, καταχωριζομένην εν αυτώ τω κειμένω του τίτλου και εκφραζομένην, εν ή γλώσση συντάσσεται ο τίτλος ούτος.
 2. Την απλήν και καθαράν εντολήν περί πληρωμής ωρισμένου ποσού.
 3. Το όνομα εκείνου, ο οποίος οφείλει να πληρώση (πληρωτής).
 4. Την σημείωσιν της λήξεως.
 5. Την του τόπου της πληρωμής.
 6. Το όνομα εκείνου, εις τον οποίον ή εις διαταγήν του οποίου θα γίνη η πληρωμή.
 7. Την σημείωσιν της χρονολογίας και του τόπου της εκδόσεως της συναλλαγματικής.
 8. Την υπογραφήν του εκδίδοντος την συναλλαγματικήν (εκδότης).

 

Αρθρο: Ημ/νία: 16.04.1932

Κείμενο Αρθρου

Ο τίτλος εν τω οποίω ελλείπει έν εκ των εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένων στοιχείων δεν ισχύει ως συναλλαγματική, εκτός των περιπτώσεων των καθωρισμένων εις τα επόμενα εδάφια. Η συναλλαγματική της οποίας η λήξις δεν σημειούται θεωρείται πληρωτέα εν όψει.

Εν ελλείψει ειδικής σημειώσεως, ο παρά το όνομα του πληρωτού σημειούμενο τόπος θεωρείται ως τόπος της πληρωμής και συγχρόνως ως τόπος της κατοικίας του πληρωτού.

Η άνευ σημειώσεως του τόπου της εκδόσεως συναλλαγματική θεωρείται ως εκδοθείσα εν τω τόπω τω σημειουμένω παραπλεύρως του ονόματος του εκδότου.

Αρθρο: Ημ/νία: 16.04.1932

Κείμενο Αρθρου

Η συναλλαγματική δύναται να εκδοθή εις διαταγήν αυτού του εκδότου. Δύναται να εκδοθή επ’ αυτού του εκδότου. Δύναται να εκδοθή διά λογαριασμόν τρίτου.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 16.04.1932

 

Κείμενο Αρθρου

Η συναλλαγματική δύναται να είναι πληρωτέα εις την κατοικίαν τρίτου, είτε εν τω οικισμώ ένθα έχει την κατοικίαν αυτού ο πληρωτής, είτε εν άλλω τινί οικισμώ.

Αρθρο: Ημ/νία: 16.04.1932

 

Κείμενο Αρθρου Επί συναλλαγματικής πληρωτέας εν όψει ή μετά προθεσμίαν από της όψεως δύναται ο εκδότης να ορίση ότι το ποσόν αυτής θα είναι έντοκον. Επί πάσης άλλης συναλλαγματικής ή τοιαύτη ρήτρα θεωρείται μή γεγραμμένη. Το ποσοστόν του τόκου σημειούται εν τη συναλλαγματική, εν ελλείψει τοιαύτης μνείας, η ρήτρα θεωρείται μή γεγραμμένη. Οι τόκοι τρέχουσιν από της χρονολογίας της συναλλαγματικής, εκτός εάν εσημειώθη εν αυτή άλλη χρονολογία.

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 16.04.1932

 

Κείμενο Αρθρου Η συναλλαγματική, της οποίας το ποσόν εγράφη συγχρόνως ολογράφως και αριθμητικώς, ισχύει, εν περιπτώσει διαφοράς, διά το ποσόν το γραφέν ολογράφως. Η συναλλαγματική, της οποίας το ποσόν εγράφη πολλάκις, είτε ολογράφως, είτε αριθμητικώς, ισχύει, εν περιπτώσει διαφοράς, μόνον διά το μικρότερον ποσόν

.

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 16.04.1932

 

Κείμενο Αρθρου Εάν η συναλλαγματική φέρη υπογραφάς προσώπων ανικάνων πρός ανάληψιν υποχρεώσεως εκ συναλλαγματικής, υπογραφάς πλαστάς, ή υπογραφάς ανυπάρκτων προσώπων, ή υπογραφάς αι οποίαι ένεκα παντός άλλου λόγου δεν δύναται να υποχρεώσωσι τα πρόσωπα τα υπογράψαντα την συναλλαγματικήν ή διά του ονόματος των οποίων υπεγράφη αύτη, αι υποχρεώσεις των λοιπών υπογραφέων παραμένουσιν ούχ ήττον έγκυροι.

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 16.04.1932

 

Κείμενο Αρθρου Οστις θέση την υπογραφήν του επί συναλλαγματικής ως αντιπρόσωπος προσώπου, δια το οποίον δεν είχε την εξουσίαν να ενεργήση, υποχρεούται αυτός ο ίδιος εκ της συναλλαγματικής και, εάν επλήρωσεν, έχει τα αυτά δικαιώματα τα οποία θα είχεν ο φερόμενος ως εκπροσωπηθείς. Το αυτό ισχύει επί αντιπροσώπου υπερβάντος την εαυτού εξουσίαν.

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 16.04.1932

 

Κείμενο Αρθρου Ο εκδότης, ευθύνεται δια την αποδοχήν και την πληρωμήν. Δύναται να απαλλαγή της διά την αποδοχήν ευθύνης. Πάσα ρήτρα διά της οποίας ο εκδότης απαλλάσσεται της διά την πληρωμήν ευθύνης, θεωρείται ως μη γεγραμμένη.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 16.04.1932

 

Κείμενο Αρθρου Εάν συναλλαγματική, ατελής κατά την έκδοσιν, συνεπληρώθη εναντίον των γενομένων συμφωνιών, η μη τήρησις των συμφωνιών τούτων δεν δύναται να αντιταχθή κατά του κομιστού, ειμή μόνον, εάν ούτος απέκτησε την συναλλαγματικήν κακή τη πίστει, ή εάν κατά την κτήσιν αυτής διέπραξε βαρύ πταίσμα.

Αυτός που δίνει εντολή πληρωμής και εκδίδει τη συναλλαγματική καλείται εκδότης, ενώ αυτός προς τον οποίο θα γίνει η πληρωμή καλείται λήπτης και είναι ουσιαστικά ο δικαιούχος της συναλλαγματικής. Κύριος οφειλέτης της συναλλαγματικής είναι ο αποδέκτης πληρωτής της, είναι δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε τη δήλωση βούλησής του με την αποδοχή της συναλλαγματικής. Τότε καλείται αποδέκτης και καθίσταται ο κύριος οφειλέτης. Ωστόσο απέναντι στον κομιστή του αξιογράφου δεν ευθύνεται μόνο ο αποδέκτης αλλά επικουρικά και ο εκδότης καθώς και οι λοιποί οπισθογράφοι και οι τριτεγγυητές.

Για να είναι έγκυρη μία συναλλαγματική απαιτείται συγκεκριμένος τύπος και ειδικότερα οκτώ (8) τυπικά στοιχεία, τα οποία είναι τα κάτωθι:

 1. Η ονομασία «συναλλαγματική», η οποία ρητά πρέπει να αναφέρεται στο κείμενό της, η οποία καθορίζει το είδος του αξιογράφου καθώς καθορίζει την ευύθυνη αυτού που θα την αποδεχτεί.
 2. Η απλή και καθαρή εντολή πληρωμής, η οποία εκφράζεται με φράσεις του τύπου «πληρώσατε», «καταβάλετε» ή άλλες παρόμοιες και δεν εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία.
 3. Το όνομα του πληρωτή, δηλαδή εκείνου που οφείλει να πληρώσει. Μπορεί να αναφέρονται περισσότεροι πληρωτές, ωστόσο τα ονόματά τους πρέπει να αναφέρονται αθροιστικώς και όχι διαζευκτικώς, διότι σ’ αυτήν την περίπτωση η συναλλαγματική είναι άκυρη.
 4. Το όνομα του λήπτη της συναλλαγματικής, δηλαδή του προσώπου στον οποίο θα γίνει η πληρωμή ή εις διαταγή του οποίου θα γίνει η πληρωμή. Συνήθως δίπλα από το όνομα του λήπτη της συναλλαγματικής σημειώνεται η ένδειξη «εις διαταγή», ωστόσο η προσθήκη αυτή δεν είναι απαραίτητη. Στην πράξη, ο λήπτης της συναλλαγματικής συμπίπτει με τον εκδότη της. Σ’ αυτήν την περίπτωση στη συναλλαγματική σημειώνεται η ένδειξη «σε διαταγή εμού του ιδίου» ή «εις εμέ τον ίδιο».
 5. Ο χρόνος λήξεως της συναλλαγματικής, ο οποίος πρέπει να καλύπτεται από την υπογραφή. Η αναγραφή του χρόνου λήξεως έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έτσι καθορίζεται ο χρόνος εμφάνισης προς πληρωμή της συναλλαγματικής. Σε περίπτωση που ελλείπει το στοιχείο του χρόνου λήξεως/ πληρωμής της συναλλαγματικής, η συναλλαγματική δεν παύει να έχει κύρος. Σ’ αυτήν την περίπτωση απλά η συναλλαγματική θεωρείται ως συναλλαγματική όψεως, δηλαδή ως πληρωτέα άμα τη εμφανίσει.
 6. Ο τόπος πληρωμής, η αναγραφή του οποίου είναι ιδαίτερα κρίσιμη, καθ’ ότι καθορίζει τον τόπο εμφάνισης της συναλλαγματικής προς πληρωμή από τον κομιστή. Σε περίπτωση που ελλείπει ο τόπος πληρωμής της συναλλαγματικής, πάλι η συναλλαγματική δεν θεωρείται άκυρη, αφού ως τόπος πληρωμής θεωρείται σ’ αυτήν την περίπτωση ως τόπος πληρωμής θεωρείται ο τόπος που σημειώνεται δίπλα από το όνομα του πληρωτή, ο οποίος θεωρείται και ως τόπος πληρωμής και ως τόπος κατοικίας του πληρωτή. Αν ο τελευταίος τόπος πληρωμής ελλείπει, σ’ αυτήν την περίπτωση η συναλλαγματική θεωρείται άκυρη.
 7. 7. Η σημείωση της χρονολογίας έκδοσης και του τόπου έκδοσης της συναλλαγματικής. Συνήθως οι δύο αυτές πληροφορίες αναγράφονται κάτω από το όνομα του εκδότη. Εάν ελλείπει ο χρόνος έκδοσης της συναλλαγματικής, η συναλλαγματική είναι άκρυη. Εάν ωστόσο ελλείπει ο τόπος έκδοσής της, αναπληρώνεται από τον τόπο που σημειώνεται δίπλα από το όνομα του εκδότη, ο οποίος παράλληλα συνιστά και τόπο κατοικίας του. Σε περίπτωση ωστόσο που ελλείπει και αυτός, η συναλλαγματική είναι άκυρη.
 8. Η χειρόγραφη υπογραφή του εκδότη, η οποία προσδιορίζει τη δήλωση βούλησης του εκδότη και καθιστά τη συναλλαγματική ιδιωτικό έγγραφο. Σε περίπτωση δε εταιρείας, δεν αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, αλλά απαιτείται περαιτέρω και σχετική σφραγίδα με την επωνυμία της.

Σε περίπτωση που ελλείπει κάποιο ή όλα από τα ως άνω τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής, το οποίο ή τα οποία πρόκειται να συμπληρωθούν μεταγενέστερα ανάλογα με τη συμφωνία των μερών, τότε μιλάμε για λευκή συναλλαγματική. Η έλλειψη τυπικών στοιχείων μπορεί να φθάνει μέχρι του σημείο η συναλλαγαμτική να περιέχει μόνο μία υπογραφή, του εκδότη ή του αποδέκτη. Η ηθελημένα ατελής συναλλαγματική εκδίδεται για παράδειγμα όταν δεν είναι εκ των προτέρων καθορισμένο το ύψος της απαίτησης ή όταν δίδεται πίστωση, κλπ.

Τα αποτελέσματα της έκδοσης λευκής συναλλαγματικής διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η συμπλήρωσή της γίνεται ακολούθως με τη συμφωνία των μερών ή κατά παράβασή της. Στην πρώτη περίπτωση με την συμπλήρωσή της η συναλλαγματική καθίσταται τέλεια και αντιμετωπίζεται σαν μία συναλλαγματική η οποία είχε συμπληρωθεί εξ αρχής με όλα τα τυπικά της στοιχεία. Σε περίπτωση όμως αντισυμβατικής συμπλήρωσης της συναλλαγματικής (είτε λ.χ. ως προς τον χρόνο λήξης της είτε ως προς το ποσό), η λευκή συναλλαγματική δεν αντιτάσσεται κατά του κομιστή της, παρά μόνον εάν αυτός απέκτησε τη συναλλαγματική κακή τη πίστη ή κατά βαρύ πταίσμα. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο αποδέκτης της συναλλαγματικής ευθύνεται μόνο στα πλαίσια της συμφωνίας, έχοντας το δικαίωμα να αποκρούσει την εκπλήρωση της υποχρέωσης κατά το μέτρο που αυτή υπερβαίνει την αρχική συμφωνία.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Άρτια και αποτελεσματική νομική κάλυψη.