nadiasalteri@gmail.com nikolasalteris@gmail.com
Τηλ. Νάξος: 22850 23107 Τηλ. Αθήνα: 2108144561
ΚΙΝ. 6930392133 ΚΙΝ. 6949615499

ΝΑΞΟΣ: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ. 84300
ΑΘΗΝΑ: Μπακογιάννη 8Α, 14565, Αγ. Στέφανος

Menu

ΒΑΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ

Δικαιώματα προσώπου που υπέστη βλάβη από ατύχημα

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, δικαιούται αποζημίωση ο ιδιοκτήτης του και άλλα πρόσωπα που τυχόν υπέστησαν βλάβη από το ατύχημα.

Υπόχρεοι για την αποζημίωση είναι:

1) η εταιρεία που ασφαλίζει το ζημιογόνο αυτοκίνητο 2) ο ιδιοκτήτης του ζημιογόνου αυτοκινήτου 3) ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου . Και οι τρεις ευθύνονται εις ολόκληρον. Ο ιδιοκτήτης του βλαβέντος αυτοκινήτου μπορεί να ζητήσει: 1) Υλική ζημία που υπέστη το αυτοκίνητό του. (Πρέπει να προσκομίσει τα τιμολόγια της επισκευής του αυτοκινήτου, ή, αν αυτό δεν έχει επισκευαστεί ακόμα, μια εκτίμηση από συνεργείο για την απαιτούμενη δαπάνη επισκευής, ανταλλακτικά κ.α. Αν το αυτοκίνητο έχει υποστεί τέτοια ζημιά ώστε είναι ασύμφορη η επισκευή του, δηλαδή η απαιτούμενη δαπάνη επισκευής υπερβαίνει την εμπορική αξία του αυτοκινήτου κατά το χρόνο της σύγκρουσης, τότε μιλάμε για πλήρη καταστροφή του αυτοκινήτου, και στην αγωγή ζητάμε όλη την αξία του αυτοκινήτου, μείον την όποια αξία του μετά το ατύχημα. 2) Μείωση της αξίας του αυτοκινήτου. Μετά το ατύχημα, η αξία του αυτοκινήτου έχει μειωθεί. Ακόμα και αν έχει επισκευαστεί πλήρως, δεν παύει να είναι τρακαρισμένο . Υπολογίζουμε την αξία του πριν την σύγκρουση, εκτιμούμε πόση είναι η αξία του μετά τη σύγκρουση και ζητάμε την διαφορά. 3) Στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου . Τα ποσά που δαπάνησε ο ιδιοκτήτης για να μετακινείται με ταξί ή για να νοικιάσει άλλο αυτοκίνητο, για το χρονικό διάστημα που το αυτοκίνητό του έμεινε στο συνεργείο. 4) Μεταφορά με γερανό. Ακόμα και αν το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε με γερανό της οδικής βοήθειας με την οποία είναι συμβεβλημένος ο ιδιοκτήτης (και άρα δεν πλήρωσε τίποτα), ωστόσο η δαπάνη που θα κατέβαλε για την μεταφορά με γερανό είναι κατά νόμο αποδοτέα από τους εναγόμενους. 5) Χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη.

Αν υπάρχει τραυματισμός: Σε περίπτωση τραυματισμού, ο παθών μπορεί να αξιώσει: 1) Τα νοσήλια που κατέβαλε σε νοσοκομείο και γιατρούς. Απαιτούνται αποδείξεις ή τιμολόγια. Ο ασφαλισμένος κάθε άλλου ασφαλιστικού φορέα, δικαιούται να ζητήσει το σύνολο τον νοσηλίων, ασχέτως αν ο φορέας του κατέβαλε κάποιο ποσό. 2) Δαπάνες για αγορά φαρμακευτικών προϊόντων. 3) Τους μισθούς που απώλεσε λόγω του τραυματισμού. Εδώ απαιτείται βεβαίωση από τον εργοδότη για το είδος της εργασίας και το μισθό που εισέπραττε ο παθών , από την εργασία του. Πρέπει επίσης να προκύπτει και η χρονική διάρκεια κατά την οποία ο παθών δεν μπορεί να εργαστεί λόγω του τραυματισμού. Σε κάθε περίπτωση θα ζητηθούν τα απολεσθέντα έσοδα. 4) Δαπάνες για πρόσληψη οικιακής βοηθού. Αν ο τραυματισμός είναι τέτοιας έκτασης ώστε ο παθών δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνος του. 5) Καταστροφή προσωπικών αντικειμένων. Συχνά ,κατά τον τραυματισμό, καταστρέφονται προσωπικά αντικείμενα όπως ρούχα ,παπούτσια , ρολόγια κλπ . Ο παθών δικαιούται να ζητήσει την αξία τους κατά το χρόνο του ατυχήματος. 6) Χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη. Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού που έχει σαν αποτέλεσμα κάποια μόνιμη αναπηρία ,η οποία θα επιδρά στο μέλλον αρνητικά στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή του παθόντος , η χρηματική ικανοποίηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Ο ζημιωθείς σε αυτοκινητικό ατύχημα δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από τον υπαίτιο. Συνήθως, την αποζημίωση καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου. Περιεχόμενο της αποζημιώσεως είναι όλα όσα ξόδεψε ο ζημιωθείς εξαιτίας του ατυχήματος σε ιατρούς και νοσοκομεία, σε φάρμακα και ιατρικά όργανα, σε φυσιοθεραπευτές, σε έξοδα μετακινήσεως λόγω στερήσεως της χρήσεως του αυτοκινήτου του, σε απώλεια εισοδήματος, σε αποκατάσταση καταστραφέντων αντικειμένων, αλλά και η ηθική βλάβη που υπέστη, δηλ. η σε χρήμα αποτίμηση της ταλαιπωρίας, της στεναχώριας, της απώλειας χρόνου του ζημιωθέντος, αλλά και των δυσμενών συνεπειών στο μέλλον της βλάβης της σωματικής του ακεραιότητας, που μπορεί μεν να αποκατεστάθη, αλλά κάποιες βλαπτικές συνέπειες θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στην μελλοντική ζωή του τραυματισθέντος. Εάν μάλιστα ο τραυματισμός προκάλεσε ιδιαίτερη αναπηρία ή βλάβη του σώματος, που θα εξακολουθεί έντονα να επηρεάζει το θύμα σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, μπορεί να ζητηθεί και ξεχωριστή αποζημίωση για αυτόν συγκεκριμένα τον λόγο. Εάν το δυστύχημα προκάλεσε απώλεια ζωής, τότε η οικογένεια του θύματος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Ένα από τα κονδύλια που δικαιούται να ζητήσει ο ζημιωθείς είναι και όσα δαπάνησε για υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου ή οικιακής βοηθού και όλα τα παρεμφερή, εάν εξαιτίας του ατυχήματος δεν είχε την δυνατότητα αυτοεξυπηρετήσεως για ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης από τροχαία ατυχήματα

Όσοι άνθρωποι εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα συχνά δεν αισθάνονται τον πόνο στην πλάτη τους μέχρι την επόμενη ημέρα. Οι διαγνωστικές μέθοδοι για τους τραυματισμούς αυτούς περιλαμβάνουν: MRI, CT, και ακτίνες X. Ακόμη και σε ένα τροχαίο ατύχημα με χαμηλή ταχύτητα μπορεί να υπάρξει τραυματισμός της πλάτης και της μέσης. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία: η αλήθεια είναι ότι όλες οι μορφές οδήγησης είναι επικίνδυνες. Περισσότερο από 80%όλων των συγκρούσεων αυτοκινήτων γίνονται με ταχύτητες λιγότερο από 70 χιλιόμετρα/ ανά ώρα. Μοιραία για την ζωή περιστατικά που περιλαμβάνουν και οδηγούς που δεν φορούσαν ζώνη, έχουν καταγραφεί και με ταχύτητες χαμηλότερες από 30 χιλιόμετρα, δηλαδή με την ταχύτητα οδήγησης μέσα σε ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων. Αν και καμία συγκεκριμένη μελέτη δεν είναι διαθέσιμη για την ανάλυση, κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι συγκρούσεις με μικρές υλικές ζημιές βάζουν τον οδηγό σε μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί η παραμόρφωση του αμαξώματος κατά την διάρκεια της σύγκρουσης απορροφά ένα μέρος της ενέργειας που δημιουργείται από την πρόσκρουση . ΄Οπου υπάρχουν λίγες υλικές ζημιές υποτίθεται ότι καμιά δύναμη δεν απορροφήθηκε από το αμάξωμα αλλά πέρασε στην καμπίνα των επιβατών εκθέτοντάς τους έτσι στο σύνολο της μεταδιδόμενης δύναμης.

Τραυματισμός αυχένα

Σύγκρουση αυτοκινήτων με 10-15 Κm μπορεί να μην προκαλεί υλικές ζημιές, δεν σημαίνει όμως ότι δεν προκαλεί τραυματισμό στον αυχένα . Ο τραυματισμός του αυχένα αφορά 14% ΜΟΝΟΝ στα οστά 86% στα μαλακά μόρια (όχι οστά) των οποίων η βλάβη δεν διαγιγνώσκεται με τις απλές ακτινογραφίες Οι υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο δεν είναι ανάλογες με τις βλάβες που υφίσταται η αυχενική μοίρα του επιβαίνοντα. Η επιτάχυνση της κεφαλής του επιβαίνοντα εξαρτάται από την δύναμη που μεταδίδεται κατά την σύγκρουση στο όχημα, από την αδράνεια και το ποσοστό απορρόφησης της μεταδιδόμενης ενέργειας από το όχημα. Η αδράνεια του χτυπημένου οχήματος συσχετίζεται με το βάρος και την επιτάχυνση του οχήματος. Το τροχαίο ατύχημα δεν είναι απαραίτητο να είναι σοβαρό για να προκαλέσει τραύμα στην αυχενική μοίρα (ΑΜΣΣ). Ακόμη και ένα ξαφνικό φρενάρισμα όταν το φανάρι γίνεται ξαφνικά κόκκινο και ο επιβάτης είναι πάρα πολύ χαλαρός, είναι αρκετό να προκαλέσει τραυματισμό.

Ο αυχένας μπορεί να μετακινηθεί προς τα πίσω ακόμα και χωρίς σημαντική βία. Το κεφάλι το οποίο ζυγίζει πέντε κιλά και ισορροπεί πάνω στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, υποστηριζόμενο από μόνο δύο μικρές αρθρώσεις με επιφάνειες όχι μεγαλύτερες από το νύχι του αντίχειρα, μετακινείται προς τα πίσω παρασύροντας και την την αυχενική σπονδυλική στήλη. Επιπλέον μια ξαφνική ανακλαστική σύσπαση των καμπτήρων μυών του αυχένα, εμφανίζεται με μια σχετική καθυστέρηση.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Άρτια και αποτελεσματική νομική κάλυψη.