nadiasalteri@gmail.com nikolasalteris@gmail.com
Τηλ. Νάξος: 22850 23107 Τηλ. Αθήνα: 2108144561
ΚΙΝ. 6930392133 ΚΙΝ. 6949615499

ΝΑΞΟΣ: Παπαβασιλείου (διασταύρωση περιφερειακού, έναντι λυκείου, κτήριο Εθνικής Ασφαλιστικής), ΤΚ. 84300
ΑΘΗΝΑ: Μπακογιάννη 8Α, 14565, Αγ. Στέφανος

Menu

Επίκαιρα & Χρηστικά

 • Νέα ευκαιρία για το επίδομα των 800 ευρώ σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και υπογράφει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται ότι θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν είχαν προλάβει να κάνουν αίτηση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους των 800 ευρώ

 

 • Ποιοι και πότε πληρώνονται ΚΕΑ, επίδομα ενοικίου και τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

 

Στις 30 Ιουνίου καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα γέννησης, τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα ενοικίου, το επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, η Σύνταξη των υπερηλίκων και το επίδομα ομογενών, ενώ το επίδομα παιδιού Α21 θα πληρωθεί στις 31 Ιουλίου

 

 

 • Για το επίδομα γέννησης θα πληρωθούν οι δικαιούχοι που εγκρίθηκε η αίτηση τους μέχρι 31 Μαΐου καθώς και αιτήσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν αργότερα λόγω διασταυρώσεων.

Το επίδομα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από την γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η δεύτερη δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα της γέννηση του παιδιού. Έτσι όσοι πληρωθούν στις 30 Ιουνίου θα πληρωθούν την δεύτερη δόση 30 Οκτωβρίου.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

Το παιδί πρέπει να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ, η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του εντός τριμήνου από τη γέννηση. Από το έτος 2024 και εντεύθεν, ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.

Η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα αποδεικνύεται από τη υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος και τη σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, εκτός εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος προκύπτει από τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος μεταγενέστερη της ανωτέρω δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μεταβολή της κατοικίας του.

Παράλληλα σε ότι αφορά το επίδομα στέγασης θα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι ότι οι αιτήσεις οι οποίες συμπληρώνουν το 6μηνο ισχύος τους δύναται να ανανεωθούν αυτόματα για έξι ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • ΟΑΕΔ: Έκτακτη επιδότηση σε εποχικούς – Ποιοι μένουν εκτός

Μέχρι τις 10 Ιουλίου θα καταβληθεί η έκτακτη αποζημίωση των εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τον μήνα Ιούνιο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ.

Ο μήνας Ιούνιος θα καταβληθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου, ο μήνας Ιούλιος μέχρι τις 10 Αυγούστου και ο μήνας Αύγουστος μέχρι τις -10 Σεπτεμβρίου.

Για να χορηγηθεί η μηνιαία έκτακτη αποζημίωση σε κάθε εποχικά εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) απασχολήθηκε κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις και

β) επιδοτείται με βάση την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (A’ 91) και έλαβε τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 επιμηκύνθηκε κατά έναν μήνα κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020.

 

Επίσης δικαιούχοι είναι και όσοι απολύθηκαν από επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook και οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας.

Η έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβε ο εποχικά εργαζόμενος, ύψους 399 ευρώ και καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020 στον δικαιούχο, εφόσον παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα..

από τον έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται για κάθε δικαιούχο τα παρακάτω στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,

β) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών,

γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AM^), δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

ε) η έναρξη και η λήξη της επιδότησης στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2019 έως και Φεβρουάριο 2020, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1, στ) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

Οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ και να δηλώσουν με προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση ότι παραμένουν άνεργοι, ότι από την σύμβασή τους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις και σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Στον αέρα χιλιάδες εργαζόμενοι

Χιλιάδες εποχικά εργαζόμενοι άνεργοι μένουν εκτός της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό και την εστίαση είναι σε πιο δύσκολη θέση αφού κατά το Υπουργείο δεν είναι εποχικά εργαζόμενοι παρόλο που δουλεύουν σε εποχικές επιχειρήσεις δεν υποχρεώνει τους εργοδότες σε επαναπρόσληψη παρά μόνο όσοι δεν βρουν δουλειά θα είναι δικαιούχοι ενός επιδόματος διάρκειας τριών μηνών (Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο) στο ύψος του επιδόματος ανεργίας (399€) χωρίς να εξηγεί αν οι εργαζόμενοι αυτοί θα έχουν το δικαίωμα επιδότησης ανεργίας τον χειμώνα του 2020. Σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιμένει εν μέσω πανδημίας να θέτει όρους και προϋποθέσεις επιδότησης αυτής της κατηγορίας εργαζομένων αποκλείοντας έτσι χιλιάδες εργαζόμενους.

 

 • Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε αγροτικές εργασίες

 

Αλλαγές στην απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ για πολίτες τρίτων χωρών που αφορά την απασχόληση τους σε αγροτικές εργασίες. Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες που θέλουν να τους προσλάβουν. Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε αγροτικές εργασίες

 • Τι ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020:

 • Τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχαν κατά μέσο όρο τα δύο προηγούμενα έτη (2018-2019
 • Τους ίδιους εργαζομένους που απασχόλησαν το 2019
 • Μετά την επαναπρόσληψη μπορούν να τους θέσουν σε αναστολή
 • Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ το μήνα
 • Αν το ξενοδοχείο αγγίζει πληρότητα 20% υποχρεωτικά επαναφέρει στην εργασία από την αναστολή το 1/3 των εργαζομένων
 • Αν το ξενοδοχείο αγγίζει πληρότητα 50% υποχρεωτικά επαναφέρει στην εργασία από την αναστολή το 2/3 των εργαζομένων
 • Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
 • Οι επιχειρήσεις μπορούν να εντάσσουν του εργαζομένους που βγαίνουν από την αναστολή στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με μειωμένο ωράριο έως και 50%
 • Οι εργαζόμενοι που τίθενται στο πρόγραμμα συνεργασία θα λαμβάνουν από το κράτος το 60% των αποδοχών που αντιστοιχούν στις ώρες που δεν εργάστηκαν.
 • Συντάξεις : Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Ο ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2020 τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Προσοχή! Αν εφαρμοστεί η πληρωμή με ΑΜΚΑ, όπως τον προηγούμενο μήνα, οι επικρατέστερες ημερομηνίες για τις συντάξεις ΙΚΑ είναι

 

 • Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 (Συνταξιούχοι που το ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7,9)

 

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 (Συνταξιούχοι που το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6,8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιουλίου 2020 θα πληρωθούν ως εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 20 Ιουνίου 2020

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

 

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

 

 

Φορολογικό  «σκανάρισμα» για ένταξη στα μέτρα εικότερα για την “επιστρεπτέα προκαταβολή”

 • Στοιχεία ακαθάριστων εσόδων – εξόδων ζητά η ΑΑΔΕ για την περίοδο της πανδημίας

Η υποβολή οικονομικών στοιχείων εσόδων και εξόδων της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου 2020 από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις για να λάβουν τα κρατικά άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια ύψους 2.000- 500.000 ευρώ που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του δεύτερου κύκλου του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Όπως ορίζει η σχετική με το μέτρο αυτό απόφαση, η οποία εκδόθηκε πρόσφατα, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν την «επιστρεπτέα προκαταβολή» πρέπει να υποβάλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία: α) Οι υποκείμενες στον  ΦΠΑ επιχειρήσεις πρέπει να συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου 2020. β) Οι μη υποκείμενες σε ΦΠΑ επιχειρήσεις, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, πρέπει να συμπληρώνουν: τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου 2020, το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. Το σύνολο των εξόδων αυτών προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Τα ανωτέρω στοιχεία, που πρέπει να συμπληρώνονται από την κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, θα επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν. Από την υποβολή αυτών των δεδομένων θα προκύπτει εάν πράγματι τα οικονομικά στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης δείχνουν σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2020, σε σύγκριση είτε με τους αμέσως προηγούμενους μήνες είτε με τους αντίστοιχους μήνες του 2019, και έτσι θα επαληθεύεται εάν αυτή καθίσταται δικαιούχος της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Επιπροσθέτως, στην εφαρμογή myBussinessSupport θα προσυμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει ήδη η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Τα ως άνω υποβαλλόμενα ή προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν θα είναι δυνατό να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.

 επιμέλεια  Νάντια Σαλτερή

Δικηγόρος Νάξος

6930392133

You might be interested in …

Επικοινωνήστε μαζί μας

Άρτια και αποτελεσματική νομική κάλυψη.